Vänortsföreningen stödjer Access

ACCESS är en beteckning på det program som Föreningen Svalorna Indien Bangladesh ger stöd till i Bangladesh. Partners är Nijera Kori, Thanapara Swalows och SUS. Projektet pågår i 14 byar och berör ca 12 000 människor. Projektperiod 2014-2016.

Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh bidrar till SUS del i detta projekt.

Programmet innebär, som namnet antyder, att bereda kvinnor tillträde till ekonomisk, social och politisk rättvisa genom följande åtgärder:

 • Öka kvinnors delaktighet och inflytande i familjens och samhällets angelägenheter.
 • Ge kvinnorna möjlighet att bidra ekonomiskt till familjens försörjning.
 • Upplysa såväl kvinnor som män om de rättigheter och skyldigheter lagarna föreskriver (giftermål, arv o dyl)
 • Stoppa våldet mot kvinnor och öka deras rörlighet utanför hemmet.
 • Bilda observationsgrupper som övervakar att beslut i UP (Union Parishad= det lokala parlamentet) inte diskriminerar kvinnor.
 • Välja in fler kvinnor i ”Shalish” (lokal juridisk enhet) som medlare och jurymedlemmar.
 • Välja in fler kvinnor i UP.
 • Förhindra tidiga giftermål och hemgift.
 • Kräva skolgång och vaccinationer av myndigheterna.
 • Minska lönegapet mellan män och kvinnor (ex vävare)
 • Bevara lokala utsäden i stället för att använda genmodifierade fröer.
 • Övervaka att änkor och äldre får sina statliga bidrag (VGF= Vulnerable group feeding).
 • Bekämpa korruption i samhället.

Välkommen på årsmöte 2014

Välkommen på årsmöte med Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh

Tid: Lördagen den 15 mars 2014  kl. 15.00
Plats: Kristinagården, Ö Storgatan 43, Jönköping

Program

 • Årsmötesförhandlinga
 • Amar Shonar Bangladesh i bild och musik
 • Servering till självkostnadspris

Varmt välkomna!

Rapport från SUS Handikapprojekt

I Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh inriktar vi oss i nuläget på att bistå människor med funktionshinder genom organisationen SUS* i Netrakona District i landets norra del. Här har vi fått lite ny information därifrån.


Kvinna med barn

SUS har sedan 1986 arbetat för att förbättra den socioekonomiska statusen för människor som lever i fattigdom och utanförskap. SUS arbetar på regional nivå och utifrån ett rättighetsbaserat synsätt för att utsatta och marginaliserade kvinnor, barn, ungdomar och personer med funktionshinder ska kunna integreras i samhället och leva där med värdighet och under rättvisa förhållanden. Läs mer

SUS genomförde kostnadsfri operation

Möjligheten till kostnadsfri operation av kluven läpp och gom erbjöds den 14-15 februari av SUS i Netrakona. Vid detta tillfälle opererades tre barn med assistans av handikappssektionens personal inom SUS. Barnen, som fick denna möjlighet, heter Navia, 2 år, Suhana Begum, 6 år och Lavib, 2 år.

Pojke som ska få läppen opererad

Barn i behov av operationFöräldrarna till dessa barn berättade att byborna tidigare både kritiserat och ignorerat dem på grund av barnens utseende. De är därför mycket glada och tacksamma att deras barn nu ser ut som andra barn.

Firande av internationella ”White-cane day” (Vita-käpp dagen)

Internationella White-cane day firades i Netrakona distrikt i Bangladesh den 15 oktober 2012. Olika program genomfördes, program som planerats tillsammans av myndigheterna och tre olika organisationer, bland annat SUS.

Dagens slogan var ”Den vita käppen är de synskadades ögon”. Ett seminarium om synskadades situation hölls i myndigheternas lokaler efter en livfull demonstration genom staden. Tal hölls av företrädare inom kommunledningen och hälsomyndigheten. Shilpi, SUS coordinator, höll ett anförande om dagens tema och synskadades situation. Många inbjudna gäster deltog i ceremonin.

Information från SUS september 2012

I augusti detta år har sex operationer ägt rum på barn i åldrarna 5 månader till 1,5 år. Dessa barn kommer att få specialskor under de kommande fem åren. Föräldrarna får rådgivning och uppföljning sker. Barnen garanteras ett normalt liv framöver. Specialskor har även getts till nio andra klienter.

SUS stöd hjälper

En liten case study från SUS halvårsrapport som är ett positivt exempel SUS arbete:

Änkan Rahima Begum, har tre söner. Hennes äldsta son bor i ett hem för föräldralösa barn, den näst äldsta hos sina farföräldrar medan Abul Khier, 7 år, bor hemma. Rahimas Begums liv är besvärligt då Abul inte utvecklats som andra barn. Efter ett av SUS informationsmöte om funktionshinder i hennes by bad hon en av SUS representanter att följa med henne hem för att möta Abul. Han skrevs in som klient år 2005 och har sedan dess fått CP-träning. Rahina Begum lärde sig alla övningar som rehabiliteringspersonalen arbetade med och på så vis har hon också kunnat träna Abul hemma. Idag kan han gå och leka och äta själv. Han reagerar dessutom när man kallar på honom och förhoppningsvis kommer han att lära sig tala i framtiden. Hans mamma, Rahima Begum, säger att hon nu är den lyckligaste kvinnan i universum.

SUS Augusti-rapport

SUS försöker alltid att utnyttja existerande resurser för sina respektive program. ”Walk
for life”, Gå för livet, är en nationell organisation i Bangladesh, startad av dr Colin från
Australien med syfte att förbättra situationen för patienter med klumpfot. Deras program
används framför allt på vanliga sjukhus i Bangladesh. Man inriktar sig nu även på att inleda samarbete med några organisationer som har möjlighet att starta en behandlingsklinik.

Från den 12 februari 2011 har vi haft den stora förmånen att kunna ha en sådan liten klinik på vårt sjukhus. Vi får inte ekonomiskt stöd eller mediciner från Walk for life, men en gång i veckan använder de anvisad kliniklokal hos oss, dit patienterkan komma för att få hjälp. Det är vår rehabpersonals uppgift att sprida information om behandlingen i våra arbetsområden, genom gruppmöten, torgmöten, utskick av broschyrer och affischer.

Varje barnpatient får först gips i sex veckor och därefter en liten operation, tenotomy, då man delar senan. Sedan starten har 120 patienter med 162 klumpfötter registrerats. Av dessa har 36 erhållit tenotomy, 46 använder spännband och resten är under behandling. Vi ser en hela tiden ökande trend. Vår läkare har fått fortbildning i tenotomy och kan alltså utföra dessa operationer.