Verksamhetsberättelse för 2019

Styrelsen får härmed avge följande berättelse över verksamheten.

Förutom årsmötet har styrelsen under året haft 5 protokollförda sammanträden och en sammankomst med två företrädare för Kväkarhjälpen.

Inledning
Det är nu 40 år sedan Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh bildades efter ett beslut i kommunfullmäktige. Motionen som låg till grund för beslutet var skriven av Alf Svensson. Politiker från olika partier ingick i en arbetsgrupp som tog fram riktlinjer för bildandet av föreningen. Man bestämde att verksamheten ska byggas på frivilliga insatser och kunna stödjas av alla intresserade. Den ska därför vara politiskt och religiöst obunden. Arbetsgruppen valde landet Bangladesh eftersom det fanns med i det statliga biståndsprogrammet.
Läs mer

 

Årsmöte 2020

Det blev ett annorlunda årsmöte detta år pga Pandemin. Styrelsen genomförde årsmötet digitalt 12 oktober efter det att medlemmarna skriftligen tillfrågats och godkänt detta tillvägagångssätt.

Styrelsen består av:

Ledamöter: Lars Forsberg kassör, Inger Forsberg sekreterare, Clary Mörtsell kontaktperson Sverige, Lars-Olov Nilsson kontaktperson Bangladesh, Ulf Linderholm, Anna Malmström
Suppleanter: Marie-Louise Stålbark, Mariann Nilsson, Greta Johansson, Simon Hjälmarö, Göran Hanson, Birgitta Persson.

 

Dela Lika Höstdagjämningen 2020

Lär mig, du skog, att vissna glad
en gång som höstens gula blad:
en bättre vår snart blommar,
då härligt grönt mitt träd skall stå
och sina djupa rötter slå
i evighetens sommar.
Det är fortfarande sommar när jag skriver det här brevet.
Sedan mitt förra dela-lika-brev har vi upplevt en vår och en sommar utan motstycke. Corona-pandemin har drabbat såväl vårt land som resten av världen hårt.
I Bangladesh genomfördes en total nedstängning av arbetsplatser och kommunikationer för att förhindra smittspridning, något som drabbade samhällets fattiga och utsatta extra hårt.
Läs mer

 

Dela lika – Våren 2020

DELA LIKA Våren 2020 

Nu ska du höra nånting som jag vill tala om, jag såg en lärka nyss, och det var våren som kom. Nu är våren kommen, nu är våren kommen, alla lärkor börjar drilla då, just då. Vårens eldar brinna, vårens bäckar rinna, vårens kvällar är så blå, så blå, så blå.”

Ja, så sjöng vi med Tjorven i filmen Saltkråkan i mitten på 60-talet. Då, när vintrarna var kalla och vårbäckarna porlade. Visst har det skiftat under årens lopp, men det är ju så vi minns det, eller hur?Läs mer

 

I år fick vi ingen vinter alls här i södra Sverige, och enligt SMHI var det, meteorologiskt sett, vår redan 15 februari. Vårfloderna svämmar över alla bräddar och vårvindarna är mer än lovligt friska. Växthuseffekt eller bara vädervariationer? Därom råder delade meningar, men i Bangladesh är klimatförändringar en bister realitet med allt tätare cykloner, översvämningar och kyla.

Som i januari i år, då svepte en köldvåg med temperaturer ner mot nollgradigt in över landet och orsakade både sjukdomar och dödsfall. Under samma tid i januari hade vi i här ett antal dagar med temperaturer över 10 plusgrader, och det sattes nytt rekord i högsta januaridygnsmedeltemperatur. I Bangladesh frös folk ihjäl, här knäppte vi upp våra varma vinterkläder och gillade kanske att kostnaderna för att värma upp våra välisolerade bostäder sjönk. Samtidigt som SUS och myndigheterna delade ut filtar att svepa om sig till de som frös i Netrakona och som inte hade något annat skydd mot kylan. – Hoppsan, här blippade det till på min datorskärm; – Varning för stora snömängder syd om Vättern! Så nu får vi kanske vinter ändå? Vem vet.

Vad vi dock säkert vet, är att Vårdagjämningen närmar sig. Oavsett aktuell väderlek, så är och förblir den en viktig astronomisk hörnsten. Det är då solen står exakt lodrätt över jordens ekvator, vilket innebär att dagen och natten kring denna tidpunkt, som i år inträffar fredagen den 20 mars klockan 04.49, är ungefär lika långa över hela jorden. Ungefär skriver jag, för det lär vara en myt att tiderna är så exakta. Men vi håller fast vid den tanken, för det är ju den som symboliserar att det då är dags för oss att Dela Lika. Dags att symboliskt dela inkomsten med våra medsyskon i Bangladesh just den dagen, vilket väder det än må vara. Och du behöver absolut inte stiga upp före fem på morgonen, ditt bidrag är välkommet när som helst!

I år adresserar vi de insamlade medlen till DREAM HOUSE utbyggnad, som påbörjades den 15 februari i år. Det befintliga, vackert rosa, huset ska nu få en tredje våning för att motsvara SUS behov av ännu mera plats för utbildningar och kursverksamhet. Något som kommer att generera ytterligare inkomster och öka organisationens möjlighet till självfinansiering.

Att bygga kostar pengar, även i Bangladesh. Vi skänkte en gåva på 40.000 SEK i samband med vårt 40-årsjubileum, det gav dem möjlighet att sätta igång, men enligt SUS kalkyl, som vi fick från Begum Rokeya 10 febr, behövs ytterligare 80.000 SEK innan allt är klart. Efter 30 års fruktbart samarbete med SUS inser vi i styrelsen att våra möjligheter att stötta dem ekonomiskt avtar med åren. Vi kan krasst konstatera att vi blir både äldre och färre, och att tillväxten av nya medlemmar är marginell. Men ännu lever och verkar vi, och nu vill vi göra vad vi kan för att fullborda Begum Rokeyas dröm och vision – DREAM HOUSE, huset där de kan dela med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter och skapa inkomster för fortsatt verksamhet. Hjälp till självhjälp! 

Vi hoppas att du tänker som vi och tackar på förhand för din gåva.
För styrelsen/ Clary Mörtsell

 

Vänortsföreningen 40 år!

I år firar Vänortsföreningen 40 år av samarbete med bybor i Bangladesh.

I samband med detta presenteras Bangladesh och föreningens arbete 13 sept – 2 okt i en utställning på Jönköpings stadsbibliotek, då en utställning visas. Bengali är också månadens språk på biblioteket. Begum Rokeya, grundare av den lokala organisation (SUS) som föreningen stödjer, berättar om sitt liv och sitt arbete 19 september på biblioteket.

IMG_0432 IMG_0433

 

Dela Lika – Hösten 2019

Nu gulnar björken
krassen slokar
och alla klagar på regn
som tokar.
Hösten är här hör man
beständigt.
Snart är det mörkt och allt
är eländigt.*

Men vad är detta? Höst, elände – och varför kommer Dela Lika-brevet redan?
Läs mer

Förvisso är dygnet inte lika ljust nu som det var i midsomras, men än är det väl sommar och en dryg månad kvar tills det är dags att Dela Lika?

Förklaringen är att vi i Vänortsföreningens styrelse vill hushålla med resurserna, och samordnar därför det här utskicket med inbjudan till föreningens 40-årsjubileum. 

Så om du vill kan du sätta upp det här papperet på kylskåpsdörren till höstdagjämningen, som i år infaller den 23 sept.

Där glömmer du väl inte bort det?

Vänortsföreningen bildades alltså 1979. 

Det var det året Björn Borg blev världsmästare i tennis, Strålskyddsinstitutet slog larm om radon i tusentals svenska hus, Astra fick patent på magsårsmedicinen Losec och Håkan Lans på färggrafik till datorer.

Kungafamiljen fick sitt andra barn, prins Carl Philip, och flyttade ut till Drottningholms slott. I mars fick vi Text-tv i rutorna och förbud mot aga infördes i den svenska föräldrabalken, Margreth Thatcher blev premiärminister i Storbritannien, Tipstjänst fick tillstånd att anordna Lotto – med en miljon som maxvinst – och i december fick Moder Teresa Nobels fredspris. Popgruppen Gyllene Tider bildades samma år, och Allsång på Skansen hade premiär i SVT.

Somligt känns avlägset, annat som igår. 

Men för oss som läser det här brevet är naturligtvis bildandet av Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh årets stora händelse.

Det allra första Dela Lika-brevet, skrivet på en elektrisk skrivmaskin, var daterat 21 mars 1983. Det innehöll en vädjan om delad dagsinkomst (på den tiden var inte majoriteten av medlemmarna pensionärer) men även en information om att medlemsavgiften var höjd till 25 kronor per år. Inger Forsberg skrev att hon hoppades att höjningen inte skulle medföra att någon lämnade föreningen.

Om jag räknar rätt så är det här Dela Lika-brevet nr 71 i ordningen. Medlemsavgiften har höjts flera gånger, men ni, kära medlemmar, har troget stannat kvar och betalt den och även generöst delat med er vid såväl höst- som vårdagjämningar. Många svenska kronor har rullat in och utgjort en säker och stabil ekonomisk grund för att genomföra våra åtaganden i Bangladesh.

Du vet väl att inget av de insamlade medlen används till administration? Allt går till hjälp till självhjälp, eller i vissa fall till katastrofinsatser, genom organisationen SUS – Sabalamby Unnayan Samity, som översatt till svenska betyder ”Hjälp till Självhjälp”, och vars motto är ”Ett värdigt liv för alla”.

I 40 år har Vänortsföreningen arbetat mot samma mål, och det tänker vi fortsätta med.

Tack på förhand för din gåva!

Clary Mörtsell

*Dikten ovan är de första raderna i Brita af Geijerstams Höstdikt. Den slutar inte lika eländigt…

 

Dela Lika – Våren 2019

Bästa Vänortsmedlem!

Ljuset kommer tillbaka, det är snart vårdagjämning och dags att dela lika.
I år är det ett jubileumsår för Vänortsföreningen, som har funnits och verkat i 40 år. Vid ett sådant tillfälle är det naturligt att blicka både framåt och bakåt. Läs mer

Så nu när jag sitter och skriver det här går mina tankar till det första Dela-lika-brevet jag skrev. Det var på våren 1997. Jag befann mig i en mycket pressad situation då, på sjukhus med vår nyopererade och svårt sjuka dotter. Men jag tog poeten Alf Henrikson till hjälp och knåpade ändå ihop ett brev. Så här började det.

”Solen ler och regnet gråter.
Vinden kysser sippans knopp.
Gräsets rötter känner hopp.
All naturen andas åter.
Våren gör sitt sprinterlopp.”
För oss medlemmar i Vänortsföreningen är våren och vårdagjämningen förknippade med Dela-lika-dagen.
Dagen när vi kan dela med oss till våra medmänniskor i Bangladesh.”

När jag skrev det där första brevet hade jag aldrig varit i Bangladesh, och kunde inte, utifrån egen erfarenhet, uttala mig om behoven som fanns och finns där. Men jag förstod att min lilla insats ändå gjorde en gnutta skillnad, och att Vänortsföreningen gjorde det bästa möjliga av den.

Nu, 22 år senare, har jag gjort tre resor dit, resor som gjort outplånliga intryck och för alltid placerat Bangladesh i ett särskilt rum i mitt hjärta.

Jag fortsätter att citera Alf Henrikson ur brevet från 1997:
”Världen har blivit så liten i år
och resorna lätta och många.
Det är bara när man är ute och går
som avstånden verkar så långa.”

Det är fortfarande långt till Bangladesh, men världen har onekligen krympt, och andras nöd kommer otäckt nära.

Naturkatastroferna, den politiska oron, t extilarbetarna i Dhaka, som får betala priset, ibland med sina liv, för våra billiga kläder, rohingyerna i flyktinglägren i Cox’s Bazar, allt och alla  kommer rakt in i våra vardagsrum genom teven och tidningarna. Tillsammans med problemen i vårt eget land, tiggarna utanför ICA, personal som varslas, bedrägerier och klimathot. Ibland blir det nästan för mycket.

Men ändå…

”I hela mitt långa liv haver jag
erhållit middag varenda dag.
Gå till sängs varje dag har jag kunnat
vilket inte är alla förunnat.”

Så nog har vi väl råd att dela dagsinkomsten denna vårdagjämning med någon, för vilken det dagliga brödet inte är en självklarhet? Eller, som det också står skrivet, människan lever icke av bröd allenast, för i Bangladesh är det förstås riset som är basfödan.

Det känns bra att dela lika när vi vet vart pengarna går, och f ör mig känns det extra bra, att vi i Vänortsföreningen sedan 2011 specifikt stöder SUS verksamhet för barn och vuxna med funktionshinder.

Jag har själv levt med funktionshinder i familjen, så jag vet en del om hur det kan vara, glädjen, sorgen och kampen.

Funkis-föräldrar måste slåss som tigrar för sina barns rättigheter, även här i vårt land, där vi har tillgång till sjukvård, habilitering och rehabilitering. Och jag förfäras när jag tänker på hur det kan vara för föräldrar i Bangladesh, när något går på tok och deras barn inte utvecklas normalt. I ett land där man som förälder inte känner till några rättigheter alls, och där mammorna ofta får skulden för funktionshindret, det är hon som har ådragit sig förbannelse från högre makter! Människor med funktionshinder är de mest utsatta och försummade i samhället där.

Men så finns, som ett positivt exempel, och till hjälp och stöd för många, SUS Klinik i Netrakona. Som bedriver uppsökande verksamhet för att nå barn och vuxna med fysiska och psykiska funktionshinder, somliga hålls kanske gömda i hemmet. Som ger information, inte minst för att utrota vidskepliga föreställningar, och erbjuder habilitering, rehabilitering, operationer och hjälpmedel. Människor med gomspalt, klumpfot  och andra funktionshinder får tack vare dessa insatser  en chans till ett värdigt liv.

Själv har jag med egna ögon sett Shilpi och hennes medarbetare arbeta med barnen med CP-skador och utbilda föräldrarna för att regelbundet kunna följa upp träningen i hemmet. De vet vad de sysslar med, de ser barnen och följer deras utveckling.

SUS – Sabalamby Unnayan Samity betyder, översatt till svenska ”Hjälp till Självhjälp”, och organisationens motto är ”Ett värdigt liv för alla”.
Det är också målet för vårt arbete i Vänortsföreningen!

Tack på förhand för din gåva!

Clary Mörtsell

 

Verksamhetsberättelse för 2018

Styrelsen får härmed avge följande berättelse över verksamheten:
Förutom årsmötet har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden under året.

Inledning
På verksamhetsberättelsens framsida ser ni Vänortsföreningens logotyp. Den beskriver en gåvoflod från Jönköping till deltalandet Bangladesh. Floden symboliserar dessutom att en mindre gåva från Jönköping kan åstadkomma ganska stora förändringar i detta deltaland. Vår förening har nu haft vänskapsband med Bangladesh i 39 år. Gåvofloden har påverkat människors liv i Bangladesh men också, på ett sätt, våra liv.Läs mer

I Bangladesh har den inhemska organisationen SUS (Sabalamby Unnayan Samity) med sina medarbetares insatser skapat bättre levnadsvillkor för stora grupper av fattiga bybor. För oss, som haft förmånen att möta en del av byborna, har detta lett till djupare kunskaper om utsatthet och lidande. Men vi har också lärt oss att utsatta människor, med en liten hjälpinsats, har krafter att kunna förändra, förbättra, ja, helt enkelt skapa nya möjligheter för att leva en dag till och en natt till och dessutom våga se och ha önskningar för en framtid. Var kommer deras kraft ifrån- en fråga vi ofta ställt oss, inte minst när katastroferna orsakar fullständig förödelse.

Efter förra höstens översvämningar, som vållade stora materiella förluster, började detta år med extrem kyla, speciellt nattetid. Människor frös ihjäl. Andra brändes till döds när de tände eldar för att värma sig. SUS vädjade om hjälp och Vänortsföreningen skickade 7 000 kronor som räckte till 280 filtar. I maj månad drog en tornado in över norra Bangladesh där SUS bedriver sitt arbete. Många människor skadades och några dog. Risfälten och 582 hus förstördes helt och 1 277 hus skadades delvis. Ödeläggelsen krävde en enorm insats och Vänortsföreningen skickade ett katastrofbistånd på 50 000 kronor. Pengarna användes till trädplantering, utsäde och bidrag till kvinnor som förlorat sina inkomstskapande verksamheter. Myndigheterna i landet bidrog på sitt sätt.

Bangladesh är det land i världen som är mest utsatt för de klimatförändringar som pågår. 10 miljoner människor bor längs kusterna och kommer att behöva lämna sina boplatser framöver när vattennivåerna stiger. Landet höjer sig sällan högre än 8 meter över havet om man bortser från bergstrakterna i södra Bangladesh. Redan nu har många lämnat sina hem och flyttat in till Dhaka där de hamnar i slumområden.

Förra året drabbades landet av ytterligare en påfrestning, en enorm flyktingström från Myanmar. Man uppger nu att antalet människor som har sitt tillfälliga boende i södra Bangladesh uppgår till 700 000. Tidningar och TV i Sverige har uppmärksammat situationen och återkommande berättat och visat hur dessa människor, många med traumatiska upplevelser, har det i sin vardag. Frågan dyker upp på nytt – var kommer deras kraft ifrån. Hur klarar Bangladesh, detta redan överbefolkade land, att hjälpa både sin egen befolkning som fortfarande till viss del lever i fattigdom och dessutom alla dessa plågade flyktingar? En fråga som söker sitt svar.

SUS-föreningen i Stockholm har tillsammans med Vänortsföreningen skickat ett brev till utrikesminister Margot Wallström om flyktingsituationen i Bangladesh. Brevet har besvarats med ingående information om vad Sverige gör och har gjort. Humanitärt stöd har skickats både 2017 och 2018. Margot Wallström har själv besökt flyktinglägret i Cox Bazar. Frågan har dessutom drivits i FN:s säkerhetsråd. Rådet har besökt Myanmar och Bangladesh.

Vänortsföreningen har sedan ett antal år gett stöd till funktionshindrade och det fortsätter vi med. Enligt WHO har nästan 10 % av den totala befolkningen på 170 miljoner i Bangladesh någon form av funktionsnedsättning. Det finns fortfarande en negativ attityd och en nonchalans mot dessa människor i samhället. Förutom hjälp i form av operationer, habilitering och rehabilitering arbetar SUS aktivt med att förändra människors syn på och beteende mot denna utsatta grupp. Det sker i form av uppsökande verksamhet i byarna och skolorna. Information ges i syfte att få bort den vidskepelse som råder bland folk om uppkomsten av olika psykiska och kroppsliga hinder. Dessutom upplyser man om SUS möjligheter att hjälpa de som drabbats.

Många skador uppstår i samband med traditionell födsel i hemmet. Av den anledningen arrangeras möten med gravida kvinnor och deras svärmödrar. Barn med skador från födelsen får hjälp på SUS sjukhus. En ambulerande klinik besöker regelbundet mer avlägsna byar. SUS arrangerar träningsprogram för familjemedlemmar och närstående så att daglig habilitering kan ske. 2018 har 1 207 barn erhållit habilitering och påtagliga förbättringar har observerats hos 686 barn. SUS bidrar även med hjälpmedel av olika slag.

Andra mycket vanliga skador är kluven gom och klumpfot. Genom operationer förändras livsvillkoren helt för dessa båda grupper. 43 personer med klumpfot och 51 med kluven gom har genomgått operationer 2018.

SUS uppmanar föräldrarna till de funktionshindrade barnen att se till att dessa kommer in i den statliga skolan. SUS förbereder därför lärarna att ta emot barnen på ett bra sätt. Som ett resultat av deras insats har 13 barn fått denna möjlighet 2018. Ett värdefullt steg i SUS arbete!

DREAM-Centret har varit mycket lönsamt för SUS under 2018. 1,2 miljoner Taka har det gett i inkomst, vilket täcker 10 % av administrationskostnaderna.

Nätverket, d v s den lokala SUS-föreningen i Stockholm, Kväkarhjälpen och Vänortsföreningen har, enligt det samarbetsavtalet som upprättats för den 3-årsperiod som SIDA-bidraget gäller, betalat ut det första årets bistånd till SUS. Vänortsföreningen och SUS i Stockholm står vardera för 18 000 kronor, Kväkarhjälpen för 33 000 kronor. Med bidraget från SIDA innebär detta 1,3 miljoner till olika programdelar inom SUS för 2018. Förutom
18 000 kronor har Vänortsföreningen skickat ett extra bidrag på 25 000 kronor för att ge lön under ett år till två personer som arbetar med funktionshindrade. Dessa tjänster prutades bort i bidragsansökan men är av största vikt för de byar där de arbetar.

En nätverksträff ägde rum i Stockholm den 29 september i samband med besök från Bangladesh. För Vänortsföreningens räkning deltog Clary Mörtsell och Ulf Linderholm i detta möte. Inbjudna gäster var SUS-medarbetarna Narayan Saker, ekonomiansvarig och Khaled Ehtesham, programansvarig. Även Rokeya deltog i träffen som gav tillfälle till frågor, erfarenhetsutbyte och diskussion. Under sitt tre veckor långa besök hann Narayan och Khaled med ett snabbt besök hos Friends of SUS i Finland, två dagar i Jönköping, en längre tid i Stockholm med många studiebesök samt ett avslutande besök hos Svalorna i Lund. Kostnaderna för besöket var medräknat i SIDA-ansökan.

Rokeya fick under sin vistelse i Sverige, en inbjudan till träff med Sara Bergkvist från Erikshjälpen, som har planer på att utvidga sitt arbete i Bangladesh till ytterligare någon organisation. Sara besökte SUS i november.

År 2019 är det 40 år sedan Vänortsföreningen bildades. Styrelsen har vid sina sammanträden under året planerat hur detta ska lyftas fram i olika sammanhang. Redan nu kan vi meddela att det blir en festlig sammankomst för medlemmar och inbjudna den 21 september. Missa inte detta arrangemang!

Cykelrickshawn har i år varit uthyrd i samband med två bröllop och gett oss en inkomst på
2 000 kronor. Vi hyr gärna ut den vid tillfällen som t ex studentexamen eller födelsedagar. Du hittar en bild på rickshawn om du går in på www.bangladesh.nu

Årets dela lika-brev, vår och höst, har inbringat 56 560 kronor. Clary Mörtsell har bidragit med texten i båda dessa utskick. Övriga gåvor som kommit in under året har gett 38 080 kronor. Styrelsen är oerhört glad och tacksam över de gåvor som kommer föreningen till del. Vi ser det som ett bevis på medlemmarnas engagemang och empati för de människor vi hjälper i vår verksamhet. Hjärtligt tack till er alla! Ett SWISH-konto har öppnats under året med nummer 123 024 71 97.

Medlemsantalet
Vid verksamhetsårets slut fanns 130 medlemmar varav en del betalat familjeavgift samt dessutom 5 föreningar.

Ekonomi
Föreningen har inga skulder. Tillgångarna är 167 766:94. I övrigt hänvisas till bifogade kassarapport.

Föreningens styrelse
har under året bestått av:

Ledamöter
Lars-Olov Nilsson, kontaktperson Bangladesh
Clary Mörtsell, kontaktperson Sverige
Lars Forsberg, kassör
Inger Forsberg, sekreterare
Ulf Linderholm Anna Malmström

Suppleanter
Marie-Louise Stålbark
Mariann Nilsson
Greta Johansson
Simon Hjälmarö
Göran Hanson
Birgitta Persson

Avslutning
Rättvisekravet finns djupt hos oss alla. Ni som är medlemmar i Vänortsföreningen har, redan genom ert medlemskap, visat att ni vill stödja rättvisan i vår värld. Solidaritet kostar men genom de bidrag som kommer föreningen till del förändras något till det bättre för människor i Bangladesh. Ert stöd är vår möjlighet att agera.

Att förenas i ett nätverk med två andra organisationer, Kväkarhjälpen och SUS i Stockholm, och tillsammans söka biståndsmedel för SUS olika programdelar, utökar våra möjligheter att förmera de pengar som ni skänker.

Vad många människor i Bangladesh behöver är några som kan hjälpa dem att göra vad de kan, dvs hjälp till självhjälp. SUS, med sin personal, har det förnuft och den kraft som krävs för att fördela vårt bistånd till de som är mest utsatta i deras samhälle.

Tack alla medlemmar! Tack våra samarbetspartners i Sverige! Tack SUS personal!

Visingsö i januari 2019 Styrelsen

  1. Lars-Olov Nilsson
  2. Clary Mörtsell
  3. Lars Forsberg
  4. Inger Forsberg
  5. Ulf Linderholm
  6. Anna Malmström

bangladesh