Verksamhetsberättelse för 2020

Verksamhetsberättelse för Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh
2020-01-01 – 2020-12-31.

Styrelsen får härmed avge följande berättelse över verksamheten.
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. 4 av sammanträdena har skett via SKYPE. Dessutom har ett Skypemöte ägt rum med nätverkets föreningar.

Inledning
Förra året, 2019, var ett historiskt och minnesrikt år för Vänortsföreningen p g a 40-årsjubileet. Men 2020 är tyvärr ett år vi framför allt kommer att minnas p g a kriser och katastrofer i Bangladesh. Läs mer

Årsmöte 2021

Även detta år har präglats av Pandemin och därför genomfördes årsmötet 8 april på samma sätt som 2020. Samtliga medlemmar har fått skriftlig information och getts möjlighet att yttra sig.
Läs mer

Dela lika – Höstdagjämningen 2021

Vägen hem var mycket lång och
ingen har jag mött, nu blir
kvällarna kyliga och sena.
Kom trösta mig en smula, för nu är jag
ganska trött och med ens så förfärligt allena.
Jag märkte aldrig förut att mörkret är så stort,
går och tänker på allt det där som man borde.
Det finns så mycket saker som jag skulle sagt och gjort.
och det är så väldigt lite jag gjorde.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2019

Styrelsen får härmed avge följande berättelse över verksamheten.

Förutom årsmötet har styrelsen under året haft 5 protokollförda sammanträden och en sammankomst med två företrädare för Kväkarhjälpen.

Inledning
Det är nu 40 år sedan Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh bildades efter ett beslut i kommunfullmäktige. Motionen som låg till grund för beslutet var skriven av Alf Svensson. Politiker från olika partier ingick i en arbetsgrupp som tog fram riktlinjer för bildandet av föreningen. Man bestämde att verksamheten ska byggas på frivilliga insatser och kunna stödjas av alla intresserade. Den ska därför vara politiskt och religiöst obunden. Arbetsgruppen valde landet Bangladesh eftersom det fanns med i det statliga biståndsprogrammet.
Läs mer

Årsmöte 2020

Det blev ett annorlunda årsmöte detta år pga Pandemin. Styrelsen genomförde årsmötet digitalt 12 oktober efter det att medlemmarna skriftligen tillfrågats och godkänt detta tillvägagångssätt.

Styrelsen består av:

Ledamöter: Lars Forsberg kassör, Inger Forsberg sekreterare, Clary Mörtsell kontaktperson Sverige, Lars-Olov Nilsson kontaktperson Bangladesh, Ulf Linderholm, Anna Malmström
Suppleanter: Marie-Louise Stålbark, Mariann Nilsson, Greta Johansson, Simon Hjälmarö, Göran Hanson, Birgitta Persson.

Dela Lika Höstdagjämningen 2020

Lär mig, du skog, att vissna glad
en gång som höstens gula blad:
en bättre vår snart blommar,
då härligt grönt mitt träd skall stå
och sina djupa rötter slå
i evighetens sommar.
Det är fortfarande sommar när jag skriver det här brevet.
Sedan mitt förra dela-lika-brev har vi upplevt en vår och en sommar utan motstycke. Corona-pandemin har drabbat såväl vårt land som resten av världen hårt.
I Bangladesh genomfördes en total nedstängning av arbetsplatser och kommunikationer för att förhindra smittspridning, något som drabbade samhällets fattiga och utsatta extra hårt.
Läs mer

Dela lika – Våren 2020

DELA LIKA Våren 2020 

Nu ska du höra nånting som jag vill tala om, jag såg en lärka nyss, och det var våren som kom. Nu är våren kommen, nu är våren kommen, alla lärkor börjar drilla då, just då. Vårens eldar brinna, vårens bäckar rinna, vårens kvällar är så blå, så blå, så blå.”

Ja, så sjöng vi med Tjorven i filmen Saltkråkan i mitten på 60-talet. Då, när vintrarna var kalla och vårbäckarna porlade. Visst har det skiftat under årens lopp, men det är ju så vi minns det, eller hur?Läs mer

 

I år fick vi ingen vinter alls här i södra Sverige, och enligt SMHI var det, meteorologiskt sett, vår redan 15 februari. Vårfloderna svämmar över alla bräddar och vårvindarna är mer än lovligt friska. Växthuseffekt eller bara vädervariationer? Därom råder delade meningar, men i Bangladesh är klimatförändringar en bister realitet med allt tätare cykloner, översvämningar och kyla.

Som i januari i år, då svepte en köldvåg med temperaturer ner mot nollgradigt in över landet och orsakade både sjukdomar och dödsfall. Under samma tid i januari hade vi i här ett antal dagar med temperaturer över 10 plusgrader, och det sattes nytt rekord i högsta januaridygnsmedeltemperatur. I Bangladesh frös folk ihjäl, här knäppte vi upp våra varma vinterkläder och gillade kanske att kostnaderna för att värma upp våra välisolerade bostäder sjönk. Samtidigt som SUS och myndigheterna delade ut filtar att svepa om sig till de som frös i Netrakona och som inte hade något annat skydd mot kylan. – Hoppsan, här blippade det till på min datorskärm; – Varning för stora snömängder syd om Vättern! Så nu får vi kanske vinter ändå? Vem vet.

Vad vi dock säkert vet, är att Vårdagjämningen närmar sig. Oavsett aktuell väderlek, så är och förblir den en viktig astronomisk hörnsten. Det är då solen står exakt lodrätt över jordens ekvator, vilket innebär att dagen och natten kring denna tidpunkt, som i år inträffar fredagen den 20 mars klockan 04.49, är ungefär lika långa över hela jorden. Ungefär skriver jag, för det lär vara en myt att tiderna är så exakta. Men vi håller fast vid den tanken, för det är ju den som symboliserar att det då är dags för oss att Dela Lika. Dags att symboliskt dela inkomsten med våra medsyskon i Bangladesh just den dagen, vilket väder det än må vara. Och du behöver absolut inte stiga upp före fem på morgonen, ditt bidrag är välkommet när som helst!

I år adresserar vi de insamlade medlen till DREAM HOUSE utbyggnad, som påbörjades den 15 februari i år. Det befintliga, vackert rosa, huset ska nu få en tredje våning för att motsvara SUS behov av ännu mera plats för utbildningar och kursverksamhet. Något som kommer att generera ytterligare inkomster och öka organisationens möjlighet till självfinansiering.

Att bygga kostar pengar, även i Bangladesh. Vi skänkte en gåva på 40.000 SEK i samband med vårt 40-årsjubileum, det gav dem möjlighet att sätta igång, men enligt SUS kalkyl, som vi fick från Begum Rokeya 10 febr, behövs ytterligare 80.000 SEK innan allt är klart. Efter 30 års fruktbart samarbete med SUS inser vi i styrelsen att våra möjligheter att stötta dem ekonomiskt avtar med åren. Vi kan krasst konstatera att vi blir både äldre och färre, och att tillväxten av nya medlemmar är marginell. Men ännu lever och verkar vi, och nu vill vi göra vad vi kan för att fullborda Begum Rokeyas dröm och vision – DREAM HOUSE, huset där de kan dela med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter och skapa inkomster för fortsatt verksamhet. Hjälp till självhjälp! 

Vi hoppas att du tänker som vi och tackar på förhand för din gåva.
För styrelsen/ Clary Mörtsell

Vänortsföreningen 40 år!

I år firar Vänortsföreningen 40 år av samarbete med bybor i Bangladesh.

I samband med detta presenteras Bangladesh och föreningens arbete 13 sept – 2 okt i en utställning på Jönköpings stadsbibliotek, då en utställning visas. Bengali är också månadens språk på biblioteket. Begum Rokeya, grundare av den lokala organisation (SUS) som föreningen stödjer, berättar om sitt liv och sitt arbete 19 september på biblioteket.

IMG_0432 IMG_0433