Bli medlem

Att engagera sig för andra ger mycket tillbaka

Vänortsföreningen Jönköping – Bangladesh är en ideell förening som startades, på initiativ av Jönköpings kommun 1979, för att ge kommunens invånare och personer med anknytning till regionen en möjlighet att stödja och engagera sig för ett U-land. Du kan stödja våra projekt i Bangladesh genom att bli medlem eller ge ett bidrag. Pengarna går oavkortat till verksamheten i Bangladesh. Som medlem får du aktuell information två gånger om året och blir inbjuden till föreningens sammankomster. Det är ett intressant sätt att engagera sig på och utveckla ett intresse för Bangladesh och de projekt Vänortsföreningen stödjer. Vill du veta mer eller engagera dig? Kontakta någon i styrelsen!

Medlemsavgift och bidrag

Du sätter in din medlemsavgift eller ditt bidrag på föreningens postgirokonto
44176 45 – 1.

Enskild medlem: 100 kr/år
Familj (2 eller flera): 200 kr/år
Studerande: 50 kr/år
Förening: 200 kr/år

OBS! Märk din inbetalning med namn och adress, om det är medlemsavgift!

Vi välkomnar också företag som medlemmar och sponsorer! Tag gärna kontakt med vår kontakperson för Sverige för med information.