Dela Lika Höstdagjämningen 2020

Lär mig, du skog, att vissna glad
en gång som höstens gula blad:
en bättre vår snart blommar,
då härligt grönt mitt träd skall stå
och sina djupa rötter slå
i evighetens sommar.
Det är fortfarande sommar när jag skriver det här brevet.
Sedan mitt förra dela-lika-brev har vi upplevt en vår och en sommar utan motstycke. Corona-pandemin har drabbat såväl vårt land som resten av världen hårt.
I Bangladesh genomfördes en total nedstängning av arbetsplatser och kommunikationer för att förhindra smittspridning, något som drabbade samhällets fattiga och utsatta extra hårt.

SUS har under denna tid arbetat utifrån fyra linjer:
1. Att medvetandegöra och informera om Corona-viruset i organisationens alla projektområden genom att dela ut broschyrer, munskydd och handdesinfektion. Informationen har också getts via högtalare i de olika distrikten.
2. Utbildningsinsatser i närmiljö för att säkerställa att de berörda har förstått orsaken till och effekterna av de olika åtgärderna.
3. En arbetsgrupp har inrättats för vardera av de olika projekten och programmen där de anställda håller kontakten på fältet, uppdaterar sig om människornas tillstånd och försöker hålla kontakt med lokala myndigheter för att utverka samhällsstöd.
4. Att fortsätta det viktiga arbetet med utvecklingspartnerna och i möjligaste mån försöka avsluta en del viktiga aktiviteter.

Som om inte Coronaviruset hade varit nog, så drabbades Bangladesh även i år av kraftiga monsunregn och översvämningar. I slutet av juli stod en tredjedel av landet under vatten.

Vi i styrelsen tackar av hela våra hjärtan för gåvorna till Dream House utbyggnad, som kom in i vårens dela-lika-insamling. Den tredje våningen är påbörjad, men hur det har gått med färdigställandet har vi inte lyckats få besked om. Kanske satte nedstängningen av samhället käppar i hjulet, men förhoppningsvis bara tillfälligt.

I början av juni fick vi ett mejl från Begum Rokeya med en vädjan om ett katastrofbidrag med anledning av pandemin och den tropiska cyklonen Amphan, som orsakat stor förödelse och svält.

Sedan vi avsatt medel till de verksamheter vi åtagit oss att stödja under de närmaste åren, beslöt vi att skicka de 50.000 SEK som vi hade över.

Därför vädjar vi i denna Dela-Lika-insamling helt enkelt om gåvor för att kunna bygga upp en ny kassa- buffert. Vi har ju märkt att behoven av katastrofbistånd har kommit oftare och oftare under de senaste åren.

Med förhoppning om att
”en bättre vår ska blomma snart…”
tackar vi på förhand för din gåva.

Vänortsföreningens styrelse genom Clary Mörtsell

 

Kommentarer inaktiverade.