Dela lika – stöd byggandet av SUS Utbildnings- och Resurscentrum

Ännu en sommar har kommit och gått och kvällarna har blivit mörkare och längre. Det är nu mittemellan midsommar och midvinter, en tid att minnas det som varit och planera för tiden som ligger framför.

Begum Rokeya

Begum Rokeya vår värderade samarbetspartner i Bangladesh sedan snart 25 år, skrev ett brev till oss om just detta, om verksamheten, som under hennes ledning byggts upp, och om sin dröm inför framtiden.

Så här skriver Begum Rokeya om DREAM – Developmnet of Resources by Enchancing Academic Management; Vädjan om stöd till planerat Utbildnings – och Resurscentrum vid SUS:

I nästan trettio år har jag kämpat för att bygga upp SUS, Sabalmby Unnayan Samity (Hjälp till självhjälp). Nu har jag fyllt 68 år, men innan jag lämnar över ledarrollen vill jag vara säker på att organisationen är och förblir hållbar.

Under årens lopp har vi utbildat och fortbildat vår personal inom olika områden, och de har i sin tur utbildat ny personal på SUS och vi har också sålt utbildning i och utanför Netrakona till andra NGO:s (icke statliga organisationer). Orsaken till detta är, att idag ges all sådan utbildning i Dhaka och andra större städer vilket blir kostsamt för små organisationer. Utbildningen där är inte heller anpassad för oss som arbetar på landsbygden. Bristen på utbildning i vårt distrikt, Netrakona, saknas för både NGO:s och statliga organisationer.

SUS har kvalificerad personal och kan sälja yrkesutbildning, vilket skulle kunna ge betydande säkra intäkter och öka hållbarheten i organisationen.

 

Mikrokrediterna, som tidigare bidrog till en stor del av de indirekta kostnaderna, har minskat betydligt samtidigt som givarorganisationerna under de senaste fem åren fått begränsade möjligheter att ge bidrag till fasta kostnader.

 

Jag tror att uppförandet av ett Utbildnings- och Resurscentrum skulle vara en realistisk inkomstkälla och lösa detta problem.

 

För omkring sex år sedan köpte SUS, för egna medel, en bit mark mellan vårt huvudkontor och sjukhuset med tanke på att bygga detta resurscentrum, som vi planerade att driva med hjälp av våra egna inkomster. Kostnaderna uppskattades till ca 6 000 000 taka (565 000 SEK) men vi har hittills bara lyckats täcka upp en tredjedel av detta. Vi har kontaktat olika donatorer i Bangladesh, men kan inte få mer bidrag därifrån i dagsläget.

 

Så mina kära vänner, för sista gången ber jag er från mitt hjärta om hjälp. Om ni inte själva har möjlighet att utöka ert stöd, så ber jag er förmedla min vädjan till andra finansieringskällor som ni eller era vänner känner till.

Organisationen SUS

Organisationen SUS, som grundades 1986 av Begum Rokeya i mycket liten skala i hennes eget hem, är idag en stor organisation med 900 anställda. Det finns mycket att berätta om Rokeya och om hennes fantastiska liv och gärning, det ska vi inte ta utrymme här i anspråk för, men vi kan tala om, att hon har skrivit en självbiografi på bangla, som nu översätts och kommer ut på engelska i mars 2016. Något att se fram emot!

För oss i Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh är det en fin tradition att vid vår- och höstdagjämning praktisera medmänsklighet genom att dela en dags intäkter med våra vänner i Bangladesh. Och nu har vi i styrelsen tagit beslut att låta det som skänks i den här Dela lika-insamlingen gå till DREAM, byggandet av SUS Resurscentrum.

Föreningens ekonomi tillåter inte någon gåva därutöver, våra medel behövs för utbetalningar 2016 till projekten vi ger kontinuerligt stöd till. Vi reserverar oss dock för, att om byggnationen inte blir av, vill vi att denna gåva går till Disability Rehabilitation Projcet som en del av vårt åtagande för 2016.

Föreningens postgiro är 441 76 45 -1

Ditt stöd är välkommet!

 

Kommentarer inaktiverade.