Om föreningen

Vänortsföreningen Jönköping – Bangladesh är en politiskt och religiöst obunden, ideell förening. Föreningen startades på initiativ av Jönköpings kommun 1979, för att ge kommunens invånare och personer med anknytning till regionen en möjlighet att stödja och engagera sig för ett U-land.

Ideologi

Vi väljer noga ut de projekt och organisationer som vi vill stödja, det handlar inte bara om att förmedla pengar. Vi tycker biståndet fungerar bäst när…

  • Det når ut till de allra fattigaste.
  • Målgruppens behov styr.
  • Hela familjen ingår i projektet.
  • Det omfattar olika program som ser till helheten.
  • Det passar in i landets kultur.
  • Det inte gör människorna passiva och beroende.
  • Det har en avvecklingsplan och blir självbärande.
  • Det utvecklar självkänsla och kunskap hos de berörda.
  • Det är ömsesidigt utbyte mellan parterna.
  • Aktiviteterna präglas av Agenda 21-avtalet.

Dokument

Här hittar du aktuella dokument från föreningen.

Dela Lika-brev Hösten 2018

Dela lika-brev våren 2018

Verksamhetsberättelse för 2017

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse för 2014 (pdf)

Verksamhetsberättelse för 2013 (pdf)

Informationsfolder för utskrift (pdf)

Dela lika-brev hösten 2012 (pdf)

Dela lika-brev våren 2012 (pdf)


Cykelrickshaw

Vi har en äkta Cykelrickshaw, en traditionell asiatisk cykeltaxi, som nu är renoverad med ny sufflett och nya däck. Den kan du hyra vid tex. födelsedagsfester, studentfirande eller bröllop. Ett annorlunda och kul transportsätt för att vara i Sverige! (Men inte i Bangladesh)


Rickshaw - en traditionell asiatisk cykeltaxi

Rickshaw – en traditionell asiatisk cykeltaxi