Kontakt & Styrelse

Kontaktperson för Sverige

Clary Mörtsell                   070 64 59 379           clary@bangladesh.nu

Kontaktperson för Bangladesh

Lars-Olov Nilsson             073 0918703             larsan@bangladesh.nu

Kassör

Lars Forsberg       0390 404 64 lars.forsberg-vo@telia.com

Sekreterare

Inger Forsberg      0390 404 64 inger.bi.forsberg@gmail.com

Övriga ledamöter

Ulf Linderholm 070 356 94 54 ulf@bangladesh.nu
Anna Malmström 070 699 00 44 aemalmstrom@outlook.com