SUS Augusti-rapport

SUS försöker alltid att utnyttja existerande resurser för sina respektive program. ”Walk
for life”, Gå för livet, är en nationell organisation i Bangladesh, startad av dr Colin från
Australien med syfte att förbättra situationen för patienter med klumpfot. Deras program
används framför allt på vanliga sjukhus i Bangladesh. Man inriktar sig nu även på att inleda samarbete med några organisationer som har möjlighet att starta en behandlingsklinik.

Från den 12 februari 2011 har vi haft den stora förmånen att kunna ha en sådan liten klinik på vårt sjukhus. Vi får inte ekonomiskt stöd eller mediciner från Walk for life, men en gång i veckan använder de anvisad kliniklokal hos oss, dit patienterkan komma för att få hjälp. Det är vår rehabpersonals uppgift att sprida information om behandlingen i våra arbetsområden, genom gruppmöten, torgmöten, utskick av broschyrer och affischer.

Varje barnpatient får först gips i sex veckor och därefter en liten operation, tenotomy, då man delar senan. Sedan starten har 120 patienter med 162 klumpfötter registrerats. Av dessa har 36 erhållit tenotomy, 46 använder spännband och resten är under behandling. Vi ser en hela tiden ökande trend. Vår läkare har fått fortbildning i tenotomy och kan alltså utföra dessa operationer.

 

Kommentarer inaktiverade.