Årsberättelse för 2011

Här följer ett utdrag ur årsberättelsen för Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh.

Vi i styrelsen är stolta över att vi har kunnat ge stöd till byutveckling som påverkar många delar i människornas liv, såsom utbildning, hälsa, mikrokrediter, demokrati och mänskliga rättigheter. Förändringarna i det svenska biståndet innebär dock att vi inte längre kan söka SIDA-bidrag för denna form av arbete. Bistånd ges numera huvudsakligen till demokrati och mänskliga rättigheter.

Under de två kommande åren ska vi försöka göra en nyorientering i vårt arbete men vi fortsätter med att ge stöd till funktionshindrade inom SUS. Vi hoppas kunna hitta fonder eller sponsorer som tillsammans med medlemmarnas gåvor ger oss bra ekonomiska möjligheter att bistå Bangladesh även framöver.

 

Hela årsberättelsen kan du ladda ner som PDF.